Hiệp định EVFTA mang lại nhiều tác động tích cực trong 3 năm thực thi

Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu vào tăng trưởng mạnh mẽ.
xuat-khau-1-1698397046.jpg
Hiệp định EVFTA đã mang lại nhiều tác động tích cực trong 3 năm thực thi. Ảnh minh họa

Tại Hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá kết quả 3 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đối với kinh tế Việt Nam, trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá kết quả 3 năm thực thi EVFTA đối với kinh tế Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết: EVFTA đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào EU phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong 2 năm đầu. Trong năm thứ 3, do kinh tế thế giới nói chung và kinh tế EU nói riêng gặp những khó khăn do nhiều yếu tố đã làm xuất khẩu vào EU có phần kém tích cực hơn.

Bên cạnh đó, EVFTA cũng giúp Việt Nam tăng cường nhập khẩu thiết bị máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, góp phần cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giúp tiêu chuẩn các sản phẩm tăng cao hơn và tăng khả năng gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Đối với đầu tư nước ngoài, tác động với dòng vốn đầu tư từ EU vào Việt Nam cũng cho thấy những cải thiện rõ rệt trong tổng thể kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Tỷ trọng vốn đăng ký từ các nhà đầu tư EU tăng từ khoảng 5% tổng vốn đăng ký bình quân giai đoạn 2016-2020 lên mức 8,9% năm 2022 và 9,2% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Để khai thác tối đa lợi ích từ Hiệp định EVFTA trong bối cảnh cải cách thể chế kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Báo cáo đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể. Theo đó, cần rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán các cam kết, trong đó có cân nhắc thực hiện một số điều chỉnh chính sách cao hơn cam kết nếu thực sự cần thiết và phù hợp với bối cảnh mới.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các hiệp định thương mại tự do đến các khối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Chính phủ và các bộ, ngành cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế, tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, định hướng thị trường xuất khẩu nhằm tận dụng cơ hội từ EVFTA.

Đông Nghi