Hải Phòng: Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 5/1, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố.
hp-1673049927.jpg
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố

Tính đến nay, toàn thành phố có 577 hợp tác xã với hơn 9.600 lao động thường xuyên, tuy nhiên có 219 hiện đang ngừng hoạt động. Riêng năm 2022 thành lập mới 24 hợp tác xã. Bình quân doanh thu một hợp tác xã là 5,2 tỷ đồng/năm. Năm 2022, UBND thành phố đã thực hiện chuyển cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố từ Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố sang Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo chung của Chính phủ. Đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng; sửa đổi, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, còn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách; hướng dẫn tổ chức, củng cố lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên kết thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu cho các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng với doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua các hội nghị, hội chợ, triển lãm, tuần hàng nông sản vùng miền.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Anh Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị khu vực kinh tế tập thể thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp, tăng cường tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức về kinh tế tập thể gắn với rà soát sắp xếp, giải thể các hợp tác xã không hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng với tiếp tục tập trung bồi dưỡng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác, đồng chí cũng yêu cầu phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ./.

Phương Mai, Ảnh: Đàm Thanh