Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi vừa được tỉnh Quảng Ngãi bổ sung 600 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định bổ sung 600 tỷ đồng từ vốn đầu tư công năm 2024 để thực hiện Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Theo đó, tại Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 600 tỷ đồng để thực hiện Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

1-1718884063.jpg
Lễ khởi công Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. (Ảnh P.A)

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2024 và bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư công.

Đồng thời Quyết định cũng nêu rõ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công, định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành và không được vượt tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn từng dự án được duyệt và kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

2-1718883989.jpg
Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài tuyến đường này dài gần 27 km. (Ảnh minh họa)

Được biết, Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài tuyến đường này dài gần 27 km, từ đường Hoàng Sa (TP.Quảng Ngãi) đến đường Thanh Niên ở Khu kinh tế Dung Quất (H. Bình Sơn, Quảng Ngãi), khởi công ngày 24.12.2023.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2027./.

Thành Chung