Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Mới đây, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-KCNĐN về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tại các KCN Đồng Nai.
moi-truong-1703923309.jpg
Đồng Nai triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp. (Ảnh minh họa)

Theo Ban quản lý các KCN Đồng Nai, kế hoạch số 43/KH-KCNĐN nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường trên địa bàn Đồng Nai.

Ban quản lý các KCN Đồng Nai yêu cầu, các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp (DN) trong KCN quán triệt các bộ phận, phòng, ban và người lao động, gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật, cán bộ, nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường trong DN, tổ chức hoạt động trong KCN tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.

Được biết, các chỉ tiêu chủ yếu mà Đồng Nai phấn đấu thực hiện là 100% KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT.

Có 100% DN có phát sinh chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tỷ lệ giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu so với năm 2020 của các DN KCN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, thép, nhựa, hóa chất, rượu bia nước giải khát và giấy đến năm 2025 là từ 5-8%, đến năm 2030 từ 7-10%.

Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng các KCN đang hoạt động. Sự phát triển của ngành đã góp phần thúc đẩy nhiều ngành nghề, lĩnh vực và giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực lớn với môi trường. Kiểm soát tốt các nguồn thải là giải pháp phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm./.

Đồng Nai hiện có 31 KCN với hơn 1,7 ngàn dự án đang hoạt động. Bên cạnh những doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định về môi trường, vẫn còn những doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường, thậm chí xả thải, chôn hoặc đốt chất thải trái quy định.
Bảo Minh (t/h)