4 công ty chăn nuôi lớn tại Đồng Nai bị tạm dừng hoạt động

Chưa đáp ứng được các thủ tục về môi trường là nguyên nhân khiến 4 doanh nghiệp chăn nuôi theo hình thức hợp đồng nuôi gia công tại tỉnh Đồng Nai, phải tạm dừng hoạt động.
a1-1695267864.jpg
Một trạng trại khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thải trực tiếp ra đất trống.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường (TN - MT) tỉnh Đồng Nai, cơ quan này đã có văn bản yêu cầu 4 công ty, gồm Công ty TNHH CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và Công ty TNHH Sunjin Vina, tạm ngưng hoạt động chăn nuôi gia công tại 328 trại chăn nuôi, do chưa đáp ứng được các thủ tục về môi trường.

Văn bản của Sở TN - MT tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu 4 công ty trên phối hợp chính quyền địa phương rà soát các quy định pháp luật về điều kiện môi trường trong chăn nuôi. Trong trường hợp các trang trại không đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, xác nhận đăng ký môi trường thì phải chấm dứt việc nuôi gia công. Việc chăn nuôi chỉ được tiếp tục sau khi bổ sung đầy đủ các thủ tục về môi trường.

Theo thống kê, Công ty trách nhiệm hữu hạn CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai có hợp đồng nuôi gia công với 250 cơ sở, Công ty cổ phần C.P. Việt Nam có 46 cơ sở, Công ty trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed Việt Nam có 13 cơ sở và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina có 19 cơ sở chăn nuôi theo hình thức hợp đồng gia công.

Quốc Cường