Đạt chuẩn nông thôn mới tạo động lực để Định Hóa tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Ngày 4/7,với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Định Hoá (Thái Nguyên) đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023. Đây là một dấu mốc ghi nhận sự nỗ lực cố gắng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa.
huyen-dinh-hoa-dat-chuan-nong-thon-moi-3-1720251901.jpg
Trên quê hương Định Hóa hôm nay, sự đổi thay đang ngày càng hiện hữu và khởi sắc.

Đến hết năm 2023, huyện Định Hóa có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.200 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt khoảng 110 triệu đồng. Hiện, huyện Định Hóa có 15 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao. Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế đã góp phần giúp huyện Đinh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Trương Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, cho biết: "Trong quá trình xây dựng nông thôn mới chúng tôi cũng được Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ rất nhiều nguồn lực. Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định là lấy người dân làm chủ thể. Cở sở hạ tầng đạt rồi giờ là tập trung vào thay đổi nhận thức của người dân tiếp thu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập".

huyen-dinh-hoa-dat-chuan-nong-thon-moi-2-1720251929.jpg
Người dân xóm Nà Chát, xã Linh Thông góp sức làm đường bê tông.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở huyện Định Hóa xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về chủ trương xây dựng nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo môi trường thuận lợi thu hút các cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài không chạy theo thành tích. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, Định Hóa đã huy động được nhiều nguồn lực từ Trung ương, tỉnh cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân trên địa bàn. Hiện nay, hạ tầng giao thông, lưới điện, trường học, y tế của huyện được đầu tư; các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo được thực hiện hiểu quả. Nhờ đó, đời sống của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

huyen-dinh-hoa-dat-chuan-nong-thon-moi-1-1720251887.jpg
Trung tâm huyện Định Hóa ngày nay.

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thông chính trị. Để tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình đề ra, huyện đã triển khai rà soát, đánh giá từng tiêu chí và từng giai đoạn để ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới.

"Cùng với đó, UBND huyện phát động phong trào thi đua 'Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới' và được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, đồng thuận rất cao", ông Nguyễn Minh Tú chia sẻ.

huyen-dinh-hoa-dat-chuan-nong-thon-moi-4-1720251979.jpg
Người dân xã Kim Phượng tích cực tham gia trồng cây xanh dọc các tuyến đường liên xã, liên xóm.

Trên quê hương Định Hóa hôm nay, sự đổi thay đang ngày càng hiện hữu và khởi sắc; bức tranh kinh tế - xã hội sáng lên với nhiều gam màu. Trên cơ sở những thành công đã đạt được, với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí sẽ là động lực để Định Hóa tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nông Đình Tinh, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Để có được kết quả như vậy cùng sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân thì sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước là đặc biệt qua trọng, những chính sách hỗ trợ nông thôn mới, đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo đã góp phần quan trọng để huyện Định Hóa về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra"./.

Trọng Đạt