Đạm Phú Mỹ sẽ chi tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 vào cuối tháng 3/2023

Theo đó, mức chi trả cho lần tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Đạm Phú Mỹ là 4.000 đồng/cp, tương ứng với 40% mệnh giá cổ phần. Công ty dự chi 1.564 tỷ đồng cho lần chi tạm ứng cổ tức này.
dam-phu-my-1676251031.jpg
Nhà máy sản xuất của Đạm Phú Mỹ

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (HOSE: DPM) vừa thông báo ngày 17/2 tới đây sẽ chốt danh sách sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Được biết, với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty sẽ phải chi tương ứng hơn 1.564 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/3/2023.

Tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 12/2022 vừa qua, Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ đã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 từ 50% lên 70% bằng tiền mặt. Như vậy, sau đợt tạm ứng cổ tức ở trên, cổ đông sẽ còn được hưởng thêm mức cổ tức là 30%.

Năm 2022 là năm thắng lợi lớn của doanh nghiệp này, doanh thu thuần năm 2022 của Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 202; lãi trước thuế đạt 6.646 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt trên 5.606 tỷ đồng, tăng 76,8% so với số lãi 3.172 tỷ đồng đạt được năm 2021 và là số lãi cao nhất công ty từng đạt được.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, DPM) có tiền thân là công đoàn công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí được thành lập vào năm 2004. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất. Năm 2007, Đạm Phú Mỹ chính thức niêm yết lên sàn HoSE, năm 2011 chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DPM đạt 17.747 tỷ đồng, tăng 27% so đầu năm.

Thái Phong