Chính thức sử dụng căn cước công dân điện tử hôm nay

Hôm nay ngày 20/10/2022 các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam sẽ chính thức sử dụng tài khoản định danh điện tử hay cho thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có thể xuất trình thông tin định danh điện tử qua ứng dụng VneID, để chứng minh nhân thân, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự thay căn cước công dân gắn chip như hiện nay.

vneid-1666248736.jpg
Để xem hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử người dân có thể truy cập vào website: https://vneid.gov.vn/

Ngoài ra, theo nghị định này, người nước ngoài cũng có thể đăng ký và dùng định danh điện tử của Việt Nam qua ứng dụng VNeID để xuất trình thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Các cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch.

Bộ Công an cho biết căn cước công dân điện tử có tính bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin của công dân, do vậy, có thể xuất trình tài khoản định danh điện tử (căn cước công dân điện tử),  thông qua ứng dụng VNeID thay thế nhiều loại giấy tờ để thực hiện các thủ tục.

Bộ Công an cũng khuyến cáo, trong quá trình sử dụng, chủ căn cước công dân điện tử phải bảo mật tài khoản định danh điện tử của mình, không cung cấp mật khẩu cho người khác. Nếu mất kiểm soát tài khoản định danh của mình hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình thì cần báo ngay cho công an theo số 19000368 để được hỗ trợ.

Để xem hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử người dân có thể truy cập vào website: https://vneid.gov.vn/.

Văn Minh