Miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ ngày 20/10

Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, thì từ ngày 20/10/2022 cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam sẽ được miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm: Thông tin cá nhân bao gồm: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Thông tin sinh trắc học; Ảnh chân dung; Vân tay.

Danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm: Thông tin cá nhân bao gồm: Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; thông tin sinh trắc học, ngoài ra còn có thêm ảnh chân dung và vân tay.

Danh tính điện tử tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức; Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); Ngày, tháng, năm thành lập; Địa chỉ trụ sở chính; Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

dinh-danh-1665630205.PNG
Truy cập vào website: vneid.gov.vn để xem hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

3 đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Một là, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Hai là, người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Ba là, cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

3 mức độ tài khoản định danh điện tử:

Mức độ một, tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của cá nhân: Gồm các thông tin cá nhân và ảnh chân dung; nếu là người nước ngoài thì có thêm thông tin về quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Mức độ hai, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân gồm các thông tin của mức độ 1 và có thêm thông tin sinh trắc học là vân tay.

Mức độ ba, tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử.

Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Nếu chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Văn Minh