Bắc Giang triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương về bảo vệ nguồn nước, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn tại Bắc Giang.
nguon-nuoc-1712640611.jpg
Tuyên truyền cho nhân dân tầm quan trọng, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước. Ảnh minh họa

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 1757/UNND-KTN yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể và UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 diễn ra từ ngày 29/4/2024 đến ngày 06/5/2024, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 05/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện ngày môi trường thế giới và các ngày lễ lớn 30/4 - 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Thông điệp của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 đó là: Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường là xây dựng nông thôn mới; chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người; bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia; nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em; rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật; thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng xanh - sạch - đẹp.

trong-cay-xanh-1712640611.jpg
Cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ảnh minh họa

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp Nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh.

Tiếp đó, thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh....

Ngoài ra, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chính chính trị - xã hội chủ động bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững./.

Trần Quỳnh