Bắc Giang chuyển đổi gần 672ha sang cây trồng có hiệu quả trên đất lúa

Theo đó, năm 2024, Bắc Giang sẽ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh với diện tích 671,9 ha. Trong đó, thực hiện chuyển đổi sang cây hàng năm là 169 ha, chuyển đổi sang cây lâu năm là 439,9 ha, chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 63ha.
cay-trong-1711437123.jpg
Việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ảnh minh họa

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản nhưng vẫn thống kê là đất lúa theo quy định tại Nghị định số 94/2019/NĐCP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

Qua đó, xây dựng và mở rộng các các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi, tạo thành các vùng hàng hóa hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp nhằm khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phương, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đa dạng hóa các sản phẩm nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nội dung kế hoạch nêu rõ, các đơn vị tổ chức thực hiện như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đạt hiệu quả và hoàn thành kế hoạch.

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã kết nối cung cầu, hội chợ thương mại... để giới thiệu, quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi để tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa cho nông dân...

chuyen-doi-co-cau-cay-trong-1711437122.jpg
Quả bơ được trồng ở Lục Nam cho quả to, mã đẹp không thua kém gì so với bơ được trồng ở Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phạm vi toàn tỉnh và nhu cầu chuyển đổi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh; công khai thủ tục hành chính chuyển đổi cơ cấu cây trồng trến đất trồng lúa tại địa phương, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình về trình tự, thủ tục đăng ký khi thực hiện chuyển đổi; các chính sách, quy hoạch, đề án liên quan đến kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng tới các hộ nông dân để biết và tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, vận động khuyến khích nông dân tham gia tổ hợp tác xã, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các doanh nghiệp tham gia chung sức vào nhiệm vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và ổn định sản xuất, tiếp cận nguồn vốn vay, thị trường tiêu thụ, giảm rủi ro, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích.

Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các địa phương. Nếu phát hiện chuyển đổi sai quy định phải chỉ đạo dừng ngay và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để nông dân chuyển đổi tự phát, ngoài quy hoạch, kế hoạch.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thúc đẩy chuyển đổi đất lúa, nâng cao hiệu quả kinh tế cần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đồng thời tăng cường giới thiệu, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ sản phẩm để ngành nông nghiệp tỉnh có những bước chuyển bền vững và hiệu quả hơn./.

Trần Quỳnh