Bắc Giang phê duyệt Danh mục các loài cây rừng phòng hộ và rừng sản xuất

Ngày 21/5, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn, góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành cũng như người dân địa phương trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. 
rung-1716355850.jpg
Bắc Giang đã tập trung nhiều giải pháp vào các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh minh họa

Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được phê duyệt cụ thể như sau:

Các loài cây sinh trưởng nhanh: Bạch đàn lai, bạch đàn urô, bồ đề, keo lai, keo tai tượng, keo lá tràm; Loài cây sinh trưởng chậm: Dẻ ăn quả, dẻ gai Yên Thế, dẻ gai Ấn Độ, đàn hương, lát hoa, thanh thất, xoan đào, thông, xà cừ...; Loài cây trồng có mục đích rừng phòng hộ và rừng sản xuất: Chò nâu, chò chỉ, chò xanh, gáo, dổi, keo, lát hoa, các loài bạch đàn...; Loài cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất: Đu đủ rừng, ngái, núc nác, sung, vả, duối, me rừng....

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quyết định. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mục loài cây cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với các loài cây không có trong Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất theo quy định tại Điều 1 thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gồm diện tích có rừng và rừng trồng chưa thành rừng) là 161.177,0 ha; trong đó rừng tự nhiên 55.043,9 ha, rừng trồng 92.109,8 ha, rừng mới trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 14.023,3ha; tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 37,8%./.

Trần Quỳnh