Từ ngày 15/8 khi bán xe phải giữ giấy đăng ký xe và biển số để làm thủ tục thu hồi

Tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ thì trách nhiệm của chủ xe. Theo đó, chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký xe (cà vẹt), biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Cụ thể, khi chủ xe bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (sau đây gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe).

thu-tuc-mua-ban-xe-o-to-cu-1690259269.jpg
Khi chuyển quyền sở hữu xe chủ xe phải giữ giấy đăng ký xe và biển số để làm thủ tục thu hồi

Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định./.

Khánh Ngân (t/h)