13 cụm công nghiệp ở Đồng Nai chưa có hệ thống xử lý nước thải

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp (CCN) có phát sinh nước thải với khối lượng khoảng 900 - 1.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, chỉ có 3 CCN có hệ thống xử lý nước thải đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh cũ là Biên Hòa và Long Khánh, Việt Nam. Đây là tỉnh đông dân thứ 5 cả nước sau TP. Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An.

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn và nền công nghiệp phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện nay, nước thải phát sinh từ các CCN đang là vấn đề đáng lo ngại đối với môi trường nơi đây do thiếu hệ thống thu gom, xử lý.

xu-ly-nuoc-thai-1677340974.jpg
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp (CCN) có phát sinh nước thải với khối lượng khoảng 900 - 1.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, chỉ có 3 CCN có hệ thống xử lý nước thải đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Ảnh minh họa (Ảnh: Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam)

Cụ thể, Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp (CCN) có phát sinh nước thải với khối lượng khoảng 900 - 1.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, chỉ có 3 CCN có hệ thống xử lý nước thải đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải để hạn chế ô nhiễm đất, nước, không khí.

Ánh Dương (t/h)