Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể voọc quý hiếm

Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 12/4, ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm, khỏe mạnh cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường rừng tự nhiên. Cá thể voọc chà vá chân nâu này có trọng lượng 14kg.

khi-1-1649779760.jpg
Cá thể Voọc chà vá chân nâu vừa được Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Theo thông tin ban đầu, cá thể voọc chà vá chân nâu này bị sổng chuồng chạy vào khu vực vườn nhà dân ở địa bàn huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Sau đó, người dân phát hiện, bắt được và biết đây là động vật quý hiếm nên đã báo với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà tự nguyện giao nộp để thả về môi trường rừng tự nhiên.

z3335853962049-35ec4650c76573cabdcd3c0ab691dda4-1649779788.jpg
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể Voọc chà vá chân nâu từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà.

Sau khi phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục tiếp nhận cá thể voọc chà vá chân nâu trên theo quy định, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe và thả về môi trường rừng tự nhiên khi đảm bảo các điều kiện.

khi-1649779829.jpg Voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB. Đây là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm, được sách đỏ Việt Nam và tổ chức Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) xếp ở mức nguy cấp (EN).

Nguyễn Duyên