Tuyên Quang hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh sớm 1 năm so với kế hoạch

Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch, cán đích trước 1 năm so với kế hoạch của Đề án.
trong-cay-xanh-2-1718266744.jpg
Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ.  (Ảnh minh họa)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến đầu tháng 6/2024, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã cán đích trước 1 năm so với kế hoạch của Đề án.

Cụ thể, trồng rừng tập trung đạt 4 triệu cây, trồng cây xanh phân tán đạt 2 triệu cây với các giống keo, bạch đàn, lát, chò chỉ, dổi, trám và một số cây trồng bản địa có giá trị khác. Hiện tại các diện tích cây xanh sinh trưởng, phát triển bình thường, tỷ lệ thành rừng đạt trên 90%.

Nhằm thực hiện hiệu quả "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025," tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương lồng ghép với các chương trình, dự án để tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh phân tán từ các nguồn như: kinh phí hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh; kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; kinh phí trồng, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh tại khu đô thị và các khu di tích; kinh phí bố trí khu vực trồng cây xanh tại các khu đô thị, khu tái định cư mới...

trong-cay-xanh-1-1718266730.jpg
Tuyên Quang đã cán đích trước 1 năm so với kế hoạch của Đề án trồng cây xanh.  (Ảnh minh họa)

Tổng kinh phí thực hiện trồng rừng, trồng cây xanh theo Đề án trong giai đoạn 2021-2023 trên 42 tỷ đồng.

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh Tuyên Quang dự kiến trồng 2,4 triệu cây gồm: 1,6 triệu cây trồng rừng tập trung và 0,8 triệu cây trồng phân tán, bình quân trồng 1,2 triệu cây/năm.

Để duy trì phong trào trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

trong-cay-xanh-4-1718266800.jpg
Trồng cây xanh ở Tuyên Quang thành phong trào thi đua của các cấp, ngành và đông đảo người dân. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân trồng rừng, trồng cây xanh, đưa nhiệm vụ này trở thành phong trào thi đua của các cấp, ngành và đông đảo người dân.

Đồng thời, tiếp tục lồng ghép, huy động, vận động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, triển khai thực hiện các mô hình, dự án trồng cây xanh tại khu vực đô thị, nông thôn, tuyến đường trục phát triển đến các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch nhằm tạo không gian, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển du lịch.../.

Bình Châu