Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm gần 30 tỷ đồng

Qua kiểm tra 51 đơn vị, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều sai phạm, đề nghị thu hồi 28 tỷ đồng, kiến nghị khác 1, 5 tỷ đồng…

Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra hành chính 51 cuộc, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 28 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối với thanh tra chuyên ngành, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 14 cuộc đối với 34 tổ chức và 10 cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 14 tổ chức có vi phạm, với số tiền sai phạm 1.762 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 236 triệu đồng, đã thu hồi 236 triệu đồng, kiến nghị khác 1.526 triệu đồng.

1-4-1680163037.jpg
Trụ Sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Trong việc giải quyết khiếu nại, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận giải quyết 124 vụ việc, gồm 116 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính và 8 vụ công dân rút đơn. Kiến nghị trả lại cho cá nhân 4.636,8 triệu đồng, 7.506m2 đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 8 cá nhân có liên quan.

Đối với công tác giải quyết tố cáo, đã giải quyết 9 vụ kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 83,75 triệu đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm 10 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong những năm qua, tại tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần đẩy lùi tệ nạn này. Kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng; qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng đang bộc lộ một số hạn chế; tài sản bị thiệt hại do tham nhũng thu hồi đạt tỷ lệ thấp, thiệt hại về đất đai do tham nhũng tuy được phát hiện nhưng thu hồi đạt tỷ lệ thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng.

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng như lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức; coi trọng việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và các cơ quan ngôn luận./.

Lê Gia - Hà Minh