Khai thác ngoài mốc giới, một công ty ở Thanh Hóa bị xử phạt 170 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 2167/QĐ-XPHC ngày 21/6/202 xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng đối với Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP. Địa chỉ xảy ra vi phạm tại mỏ đá xã Minh Tân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong quá trình khai thác đá, Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP đã có hành vi vi phạm khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,5 ha, đến dưới 01 ha (vượt 9.404 m2).

Căn cứ hành vi vi phạm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định xử phạt Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP 170 triệu đồng. Buộc Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

qd-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-1687916116.png
Quyết định 2167/QĐ-XPHC của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Do chưa đủ cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương phối hợp với các ngành tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp và lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP theo quy định./.

Hà Khải