Thanh niên phát huy tinh thần “5 xung kích” trong thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi Số Quốc gia

Chỉ rõ, thanh niên phải là lực lượng xung kích, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành Quốc gia số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “5 xung kích” trong thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi Số Quốc gia.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên. Hội nghị có chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc Chuyển đổi Số Quốc gia." Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên sau khi Luật Thanh niên (năm 2020) được ban hành.

thanh-nien-chuyen-doi-so-03-1711438045.jpg
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2024. (Ảnh VGP)

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên với chuyển đổi số

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời 16 câu hỏi của thanh niên xung quanh các vấn đề như giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số; giải pháp kết nối liên thông các dịch vụ công và dữ liệu dân cư Quốc gia; đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; việc làm trước sự phát triển trí tuệ nhân tạo; giải pháp đào tạo và tuyển dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số...

Trả lời câu hỏi về giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm an ninh mạng; phân công các bộ, ngành để xử lý các sự cố; nâng cao năng lực xử lý bằng các giải pháp; nâng cao công tác tuyên truyền cho nhân dân, nòng cốt là thanh niên, cảnh giác, bình tĩnh xử lý. Thủ tướng đề nghị thanh niên tập trung thực hiện 3 phong trào: Nâng cao năng lực công nghệ thông tin; học tập ngoại ngữ; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường vừa gắn lợi ích Quốc gia và của mỗi người.

Trả lời về giải pháp của Chính phủ để kết nối liên thông các dịch vụ công với Trung tâm dữ liệu Quốc gia, Thủ tướng nêu rõ, cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số; có cơ sở dữ liệu mới có trí tuệ nhân tạo. Do đó, Chính phủ lấy năm 2023 là Năm Cơ sở dữ liệu, cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia là xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp, tổ chức, chủ thể trong xã hội; phát động phong trào Xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân, trong quá trình này nỗ lực kết nối các cơ sở dữ liệu với nhau. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu như đất đai, môi trường, hoạt động liên quan người dân, doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện người dân, tiếp cận cơ sở dữ liệu nhiều hơn.

Về nguy cơ mất việc làm trong thời đại chuyển đổi số, Thủ tướng nêu rõ, khi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sẽ giảm lao động. Do đó, Chính phủ phải có giải pháp chuyển đổi, đa dạng hóa thị trường lao động, tạo sự cạnh tranh, yêu cầu mọi người đều phải có nỗ lực lớn hơn; trong đó phải nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng về chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn, có chính sách phát triển chuyển đổi số ở vùng nông thôn.

Trước câu hỏi những giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thủ tướng cho biết, văn hóa có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Do đó, trong công cuộc chuyển đổi số phải tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời thúc đẩy sự phát triển văn hóa theo xu hướng thời đại.

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa phát triển ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội nếu ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy mạnh mẽ 3 yếu tố dân tộc, khoa học, đại chúng của văn hóa...

Tạo cơ chế nhằm thu hút thanh niên tham gia chuyển đổi số

Cùng với trả lời các câu hỏi của thanh niên, tại cuộc đối thoại, đặt các câu hỏi để thanh niên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thanh niên cho biết: Đâu là vấn đề cốt lõi để thanh niên thể hiện vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước; đề nghị thanh niên hiến kế, góp phần cùng Chính phủ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; các thanh niên đã đóng góp gì cho công cuộc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Trước vấn đề Thủ tướng đặt ra, các đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi của thanh niên trong xã hội số là văn hóa số; đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy tắc ứng xử của thanh niên nói riêng và Đảng bộ, cán bộ, công chức nói chung trên môi trường số.

Các thanh niên cũng cho rằng, tiện ích mà công nghệ số đem lại cho người dân là một trong những mục tiêu cốt lỗi của chuyển đổi số. Do đó, Chính phủ cần hoàn thiện tốt hơn các công cụ, đồng thời lập các kênh giao tiếp để người dân phản hồi, đóng góp cho quá trình chuyển đổi số Quốc gia...

thanh-nien-chuyen-doi-so-04-1711438083.jpg
Thủ tướng nhận định: Thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.(Ảnh VGP)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể thanh niên, đoàn viên Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tin tưởng đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và tinh thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến thanh niên và việc đào tạo, rèn luyện thế hệ trẻ. Người khẳng định: Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước; là mùa Xuân của xã hội. Thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy nhân tố con người trong suốt chiều dài lịch sử Cách mạng Việt Nam. Đoàn viên, thanh niên Việt Nam luôn phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên,” chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, kế tục xứng đáng truyền thống và sự nghiệp cha anh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, Thanh niên Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa là lực lượng đông đảo, vừa là lực lượng không thể thiếu, có mặt và đóng góp công sức trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh một số yếu tố nền tảng, định hướng phát triển đất nước, những kết quả quan trọng đạt được trong quá trình đổi mới và 5 bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới, hội nhập của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên Việt Nam.

Cho rằng, gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam là cơ hội quý để Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trực tiếp gặp gỡ nhiều gương mặt thanh niên tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền, lĩnh vực trên cả nước; lắng nghe và trao đổi về nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại diện thanh niên Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì sau đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên lần thứ nhất năm 2023, đã có nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với thanh niên và nhìn chung đã xử lý kịp thời các kiến nghị của thanh niên, thể hiện tính hiệu quả, thiết thực trong các lĩnh vực liên quan.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao những chia sẻ, ý kiến, câu hỏi, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của thanh niên tại Chương trình gặp mặt và đối thoại năm 2024, thể hiện năng lượng, sức trẻ, sự cởi mở, thẳng thắn của thanh niên; ghi nhận, biểu dương tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm của thanh niên Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ xung kích trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

Phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số

Nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số đối với thanh niên Việt Nam trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu này, cần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá về các động lực tăng trưởng mới, như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành, lĩnh vực mới nổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong thế giới ngày nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, mở ra nhiều tiềm năng đột phá và cơ hội phát triển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này.

thanh-nien-chuyen-doi-so-02-1711438135.jpg
Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu. (Ảnh VGP)

Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng và xác định rõ, chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và nhiều Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đều đề cập sâu sắc về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là Việt Nam trở thành Quốc gia số. Với phương châm “theo kịp, tiến cùng và đột phá vươn lên,” Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm quốc nội.

Thông tin về 5 yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số đối với nền kinh tế, Thủ tướng cho biết phải xây dựng chiến lược bài bản, tổng thể với lộ trình phù hợp; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội theo hướng hiện đại, số hóa; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đột phá của mọi chủ thể, nhất là thế hệ trẻ; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Chỉ rõ, thanh niên phải là lực lượng xung kích, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành Quốc gia số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “5 xung kích” trong thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi Số Quốc gia.

Trong đó, xung kích trong nâng cao nhận thức số của toàn xã hội; xung kích trong phát triển năng lực số; xung kích trong tham mưu, đề xuất các chính sách về chuyển đổi số, số hóa; xung kích trong ứng dụng công nghệ số, cải cách thủ tục hành chính thông qua số hóa; xung kích trong nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, tiến tới làm chủ trong lĩnh vực số hóa.

Để chuẩn bị hành trang cuộc đời với nền tảng vững chắc, Thủ tướng mong muốn thanh niên Việt Nam phải có “6 khát vọng”: khát vọng đóng góp, cống hiến; khát vọng học tập, rèn luyện; khát vọng đổi mới, sáng tạo; khát vọng lập thân, lập nghiệp; khát vọng hội nhập, phát triển; khát vọng đoàn kết, vươn lên.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị của thanh niên; tiếp tục bám sát thực tiễn, quyết liệt triển khai Chương trình chuyển đổi số Quốc gia; tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số Quốc gia, tạo ra các sân chơi thí nghiệm sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ...

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của thanh niên, nhất là về đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động thanh niên; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm huy động thanh niên trực tiếp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số; tạo điều kiện phát huy hơn nữa hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của toàn xã hội về vai trò của thanh niên và thế hệ trẻ trong dẫn dắt, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

thanh-nien-chuyen-doi-so-01-1711438017.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn.(Ảnh VGP)

Nhắc lại ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, thanh niên Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, đặt trọn niềm tin vào thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước - trên con đường đầy thử thách nhưng vô cùng vinh quang và tự hào này; chúc thanh niên Việt Nam tiếp tục trau dồi đạo đức, tác phong, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu gặt hái nhiều kết quả rực rỡ hơn nữa trong quá trình học tập, làm việc và cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam.

"Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng phát biểu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 8 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được xuất bản gần đây tới đoàn viên, thanh niên cả nước./.

Bình Châu