Ra mắt 2 trung tâm trực thuộc Hội Môi trường Giao thông Vận tải Việt Nam

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang nảy sinh nhiều vấn đề môi trường hết sức phức tạp. Do đó, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cần đưa hoạt động bảo vệ môi trường vào nền nếp nhằm kiểm soát và tăng cường hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý những yếu tố của môi trường tự nhiên vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đó là phát biểu của ông Phạm Duy Anh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam tại Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ tổng hợp; Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT cùng chương trình kết nối giao thương diễn ra ngày 24/7/2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

1-1658762211.jpg
Ông Phạm Duy Anh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ tổng hợp; Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT.

Tham dự trương trình có sự hiện diện của ông Phạm Duy Anh, Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam; ông Nguyễn Văn Xiêm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi trường GTVT Việt Nam; ông Trần Văn Thuyết - Phó Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam phụ trách miền Nam; ông Trần Minh Tưởng - Hội An toàn Giao thông Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan nhà nước cùng đại diện nhiều doanh nghiệp.

2-1658762259.jpg
Ông Nguyễn Văn Xiêm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi trường GTVT Việt Nam đọc quyết định thành lập 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

Cụ thể, Hội Môi trường GTVT Việt Nam đã quyết định thành lập 2 Trung tâm trực thuộc Hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ tổng hợp có nhiệm vụ nghiên cứu các đề xuất, chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng tiết kiện năng lượng và hiệu quả trong các chiến lược phát triển GTVT, quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển GTVT; Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ về môi trường, phát triển công nghệ xanh, ứng phó với biễn đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển công nghệ xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

3-1658762309.jpg
Ông Phạm Duy Anh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam trao quyết định cho ông Trần Văn Thuyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ tổng hợp; ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT.
4-1658762345.jpg
Ông Trần Văn Thuyết - Phó Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam phụ trách miền Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ Tổng hợp tặng hoa cám ơn ông Trần Văn Mười - Tổng GĐ Công ty TNHH nhà đất Nhân Mười (nhà tài trợ chính).
5-1658762395.jpg
Ông Trần Văn Thuyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ Tổng hợp phát biểu tại Lễ ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.
6-1658762663.jpg
Ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT phát biểu tại Lễ ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.
7-1658762737.jpg
Ông Trần Văn Thuyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ Tổng hợp ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác tại Lễ ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.
8-1658762786.jpg
Ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác tại Lễ ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.
9-1658762835.jpg
Ông Phạm Duy Anh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Chủ tịch Hội Môi trường GTVT Việt Nam; ông Nguyễn Văn Xiêm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi trường GTVT Việt Nam; ông Trần Văn Thuyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Môi trường GTVT và Dịch vụ Tổng hợp; ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe GTVT chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Lễ ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam.

Thực hiện tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm: Phổ biên kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, phản biện xã hội về bảo vệ tài nguyên, môi trường, xử lý chất thải rắn, phát triển công nghệ xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Dịch vụ khoa học, công nghệ về bảo vệ tài nguyên, môi trường, xử lý chất thải, phát triển công nghệ xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm: Khảo sát môi trường; Đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường; Lập quy hoạch môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Lập kế hoạch quản lý môi trường; Đánh giá rủi ro và sự cố môi trường; Giám sát, quan trắc môi trường; Thiết kế xử lý môi trường các công trình xây dựng; Thu gom, xử lý chất thải (trừ chất thải nguy hại).

Việc ra mắt 2 Trung tâm trực thuộc Hội Môi trường GTVT Việt Nam sẽ góp phần tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam các vấn đề về chăm sóc sức khỏe người lao động, xử lý và bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Đạm Quang Lê