Quy định mới về tuổi thiết bị in nhập khẩu

06/10/2022 11:53

Ngày 04/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Theo đó, trước khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định (trừ máy in phun, máy in laser đơn màu hoặc đa màu có tốc độ in từ 60 tờ/phút (khổ A4) trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống và máy in kim).

capture-1665032039.PNG
Nghị định 72/2022/NĐ-CP quy định cụ thể tiêu chí nhập khẩu đối với các thiết bị in. (Nguồn ảnh: inandep.net)

Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm đối với các thiết bị in: Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in trong hoạt động in (thuộc mã HS 84.42).

Tuổi thiết bị không vượt quá 20 năm đối với các thiết bị in:

- Máy in sử dụng một trong các công nghệ (thuộc mã HS 84.43): Kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới (lụa).

- Máy gia công sau in (hoạt động bằng điện, thuộc mã HS 84.40, mã HS 84.41): Máy dao cắt (xén) giấy (bao gồm cả máy cắt bế định hình); máy gấp sách (gấp giấy); Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ, phay gáy, keo nhiệt); Máy vào bìa các loại; máy kỵ mã liên hợp; Dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; Máy làm túi, bao hoặc phong bì; Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa.

Tuổi thiết bị không vượt quá 03 năm với máy photocopy đa màu; Máy in có chức năng photocopy đa màu đơn chức năng hoặc đa chức năng (thuộc mã HS 84.43).

Nghị định bổ sung quy định đối với cơ sở in địa phương là chi nhánh có thực hiện chế bản, in, gia công sau in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Văn Minh