TP.HCM: Người dân bị thu hồi đất ở được bồi thường tối đa gấp 25 lần giá đất Nhà nước

Ngày 14/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký, ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn năm 2023.