Thanh Hóa sẽ công khai đấu giá nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với một số điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai kế hoạch đấu giá các mỏ khoáng sản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh

Theo đó, tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang ký ngày 03/4/2023, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống), mỏ này có diện tích 8ha, trữ lượng khoảng 1,7 triệu m3.

Trước đó, vào giữa tháng 2 vừa qua, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã tổ chức công bố đấu giá quyền khai thác 10 mỏ khoáng sản trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa tổ chức đấu giá quyền khai thác thành công gồm: 1 mỏ đá vôi tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (diện tích mỏ 8,2 ha); 1 mỏ đá vôi tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (diện tích mỏ 2,2 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 36,1 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 9,8 ha); 1 mỏ đá bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 15 ha). Bên cạnh đó, 4 mỏ đất san lấp gồm 2 mỏ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (diện tích mỗi mỏ là 2,5 ha); 1 mỏ tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 1,91 ha); 1 mỏ tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (diện tích mỏ 8,0 ha) và duy nhất 1 mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (diện tích mỏ 21,6 ha).

z4245101584605-04cc57b844074e5aa17f485bf12bf493-1680848591.jpg
Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ công khai đấu giá nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh này

Tổng số tiền đặt trước của 10 mỏ khoáng sản trên 8,2 tỷ đồng và được đấu giá thông qua hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Kết thúc thời gian đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã công bố kết quả 10 đơn vị trúng đấu giá mỏ khoáng sản. Đáng chú ý, tại mỏ đất xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (diện tích 8ha), Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tiến Anh trúng đấu giá với R=136%. Còn tại mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (21,6ha), Công ty cổ phần tập đoàn Hồng Sơn trúng đấu giá với R=156%. ( Giá khởi điểm để đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R, trong mỏ cát R=20%; mỏ đất, đá R=3%).

Tiếp đó, ngày 31/3/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang ký quyết định số 1044/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Mỏ này có diện tích khoảng 9,7ha; trữ lượng đánh giá đất san lấp khoảng 1,7 triệu m3, đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại khoảng 158.621m3, tương đương 300.702 tấn.

Cùng thời điểm tháng 3/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang cũng đã ký Quyết định số 1064/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với mỏ đất sét đồi làm vật liệu san lấp và làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến (huyện Triệu Sơn). Mỏ này có diện tích khoảng 2,94ha, trữ lượng đánh giá đất làm vật liệu san lấp là 156.103m3; đất sét làm gạch tuynel là 150.349m3.

Thời gian qua, giá vật liệu xây dựng, cát, đất đắp nền trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có nhiều biến động lớn, nguồn cung khan hiếm khiến các dự án có nguy cơ chậm tiến độ. UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường góp phần đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho các dự án./.

Lê Gia - Hà Minh