Hưng Yên đặt mục tiêu tăng sản xuất công nghiệp từ 9-10%/năm

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
photo1625624918501-1625624918619344777886-1632822633.jpg
Hưng Yên đặt mục tiêu tăng sản xuất công nghiệp. Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ, đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 66% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Định hướng đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 70% cơ cấu kinh tế của tỉnh, công nghiệp của tỉnh thuộc nhóm phát triển mạnh của đất nước.
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021-2025 chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng từ 9-10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD.
Tỉnh cũng sẽ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đưa vào hoạt động khoảng 4 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư hạ tầng đồng bộ, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập trong giai đoạn 2021-2025.
Đến năm 2025, Hưng Yên đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường, 100% cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp được cơ cấu lại, nâng cao về chất lượng, hiệu quả, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.
Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, hoàn thiện, xây dựng mới cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Theo thống kê, công nghiệp - xây dựng đang dần chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, phù hợp với định hướng của tỉnh trong nhiều kỳ Đại hội gần đây. Năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của Hưng Yên chiếm 61,5%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 9,65% và thương mại - dịch vụ chiếm 28,85%.

Đỗ Huyền