HUD4 bị xử phạt 85 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán, quý I kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm mạnh

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt số 137/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4).

Cụ thể, HUD4 đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

hud-1685326458.jpg
HUD4 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý các dự án đầu tư, xây dựng bất động sản. (Nguồn: batdongsan.com.vn)

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của SGDCK HN các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Ngoài ra HUD4 cũng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ đối với: Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Ông Hoàng Đình Thắng, Ông Hoàng Anh Tuấn, công bố thông tin Bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc “Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý”.

Việc xử phạt của HU4 bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần”, nhưng được giảm nhẹ theo “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính”.

hud4-1685326463.PNG
Ảnh chụp báo cáo tài chính của HUD4. (Nguồn: hud4.com.vn)

Với các vi phạm trên UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 số tiền là 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tại Giải trình báo cáo quý I năm 2023 của HDU4, so sánh số liệu cùng kỳ năm trước, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 cho biết. Theo số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2023, Lợi nhuận sau thuế TNDN giảm từ 5.047.935.547 đồng xuống 0 đồng, giảm 5.047.935.547 đồng, tương ứng giảm 100%.

Công ty cho biết nguyên nhân do doanh thu thuần quý 1 năm 2023 là 1.956.672.133 đồng, giảm 90.436.771.799 đồng so với quý 1 năm 2022, tương ứng giảm 97,88%; đồng thời, Giá vốn hàng bán quý 1 năm 2023 là 1.569.964.427 đồng, giảm 67.962.048.462 đồng so với quý 1 năm 2022, tương ứng giảm 97,74%, nên Lợi nhuận trước thuế giảm từ 6.474.048.102 đồng xuống 0 đồng. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2023 bằng 0./.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 có địa chỉ tại số 662 Đường Bà Triệu, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, được thành lập năm 1991. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm thi công xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý các dự án đầu tư, xây dựng bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư dịch vụ đô thị, nhà ở. ột số dự án tiêu biểu của HU4 là tòa nhà chung cư Phú Sơn.
Văn Minh