Hải Dương: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000.
kcn-1703212025.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch là Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Dương; xã Cẩm Đoài, xã Cẩm Đông và thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Theo quy hoạch các phía tiếp giáp gồm: Phía Bắc giáp đường gom Quốc lộ 5; Phía Nam giáp khu dân cư và ruộng canh tác xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài; Phía Tây giáp khu dân cư và Tỉnh lộ 394; Phía Đông giáp sông Sặt và Khu dân cư Kim Xá, khu công nghiệp Đại An.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng có quy mô khoảng 416,21ha, với tính chất là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo kỹ thuật cao, công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường; có hệ thống công trình xã hội, công cộng tiện ích; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quyết định cũng nêu rõ, thời gian tổ chức lập quy hoạch không quá 9 tháng từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng (trên cơ sở rà soát, kế thừa và cập nhật các quy hoạch xây dựng đã phê duyệt) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp quy định hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng trong thời gian trước./.

Ánh Dương (t/h)