Giảm nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không dân dụng

05/10/2022 10:44

Từ 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không tiếp tục được giảm mạnh nhằm hỗ trợ hoạt động ngành hàng không.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí; trong đó, giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải. Đáng chú ý, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không sẽ giảm mạnh theo quy định mới của Bộ Tài chính.

may-bay-1664941919.jpg
Việc quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm giảm thiểu khó khăn đối với hoạt động kinh doanh vận tải. (Nguồn ảnh: vietnamairlines.com.vn)

Theo đó, phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ được thu bằng 80% mức thu hiện tại.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay cũng được áp dụng bằng 80% mức thu phí quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí này sẽ quay trở lại áp dụng theo quy định hiện hành (tại Thông tư số 193/2016 của Bộ Tài chính).

Theo Thông tư 193/2016/TT-BTT ban hành ngày 08/11/2016 quy định mức phí với ngành hàng không như sau:

Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ cơ sở thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay và các trang thiết bị lắp trên tàu bay, thiết bị, vật tư tiêu chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay; cơ sở đào tạo, huấn luyện, giám định, sát hạch, kiểm tra là 20 triệu đồng cho lần đầu tiên.

Mức phí cấp lại do thay đổi nội dung là 15 triệu đồng; Cấp lại do mất, rách, hỏng là 2,4 triệu đồng.

Mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở Kiểm soát đường dài (ACC); Trung Tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM); Cơ sở Kiểm soát tiếp cận tại sân (APP/TWR); Cơ sở Thông tin dẫn đường giám sát (CNS) là 30 triệu đồng. Mức áp dụng khi cấp lại là 10 triệu đồng.

Mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khác là 15 triệu đồng. Mức phí cấp lại là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 20 triệu đồng; Cấp lại do thay đổi nội dung là 15 triệu đồng; Cấp lại do mất, rách, hỏng là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế là 50 triệu đồng; Cấp lại do thay đổi nội dung là 30 triệu đồng và cấp lại do mất, rách, hỏng là 5 triệu đồng…

Văn Minh