Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Đắk Lắk lan tỏa mạnh mẽ

Nhiều năm qua, Đắk Lắk chú trọng phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng nhiều chính sách và nguồn lực cụ thể, tạo ra những chuyển biến tích cực cho phong trào khởi nghiệp của tỉnh.
le-ra-mat-he-sinh-thai-ho-tro-khoi-nghiep-va-doi-ngu-doanh-nhan-tai-tinh-dak-lak-nam-2023-1712037901.jpg
Lễ ra mắt hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đội ngũ doanh nhân tại tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Dấu ấn rõ nét của chủ trương trên là việc Đắk Lắk Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, các sự kiện - hội thảo, hỗ trợ xúc tiến thương mại, trưng bày sản phẩm, các khóa tập huấn, … truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp cũng là cách mà tỉnh đẩy mạnh lan tỏa phong trào khởi nghiệp tại địa phương.

Năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. Mục tiêu của Trung tâm là hướng đến xây dựng và phát triển trở thành đơn vị giự vai trò đầu mối về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng thời, tham gia vào hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực và toàn quốc.

Năm 2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã ký kết hợp tác với Làng Design Thinking khu vực Tây Nguyên (Làng tư duy thiết kế đổi mới sáng tạo) thuộc Hệ sinh thái Techfest quốc gia. Mục tiêu của việc này là để triển khai các hoạt động hợp tác kết nối, phát triển mạng lưới, đào tạo để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng các mô hình DN mới, DN tạo tác động. Từ đó, từng bước xây dựng chính sách phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung cho tỉnh nhà.

trung-tam-xuc-tien-thuong-mai-dau-tu-tinh-dak-lak-ky-ket-voi-lang-design-thinking-ve-ho-tro-khoi-nghiep-1712037953.jpg
Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh Đắk Lắk ký kết với Làng Design Thinking về hỗ trợ khởi nghiệp

Bước sang năm 2024, những ngày hội, sự kiện và hội thảo về khởi nghiệp được tổ chức ở quy mô rộng hơn. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chủ lực như: xúc tiến thương mại; hỗ trợ quảng bá - trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài ra, tỉnh vẫn tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh thông qua các hình thức: ươm tạo công nghệ, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đổi mới và chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ,...

Đồng thời, hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh cũng sẽ sôi nổi hơn nữa với các sự kiện như: Hội thảo “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk”; tập huấn “Khởi nghiệp xanh trong nền kinh tế tuần hoàn”; tọa đàm “Học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng 4.0”…

dak-lak-da-co-nhung-co-che-chinh-sach-cu-the-ho-tro-cac-hoat-dong-khoi-nghiep-cua-cac-doanh-nghiep-1712037985.jfif
Đắk Lắk đã có những cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của các doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua đã góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày một bền vững. “Không chỉ khích lệ tinh thần khởi nghiệp của các tầng lớp nhân dân, hoạt động này còn tạo thêm động lực cho các doanh nhân thúc đẩy ý tưởng đổi mới sáng tạo cho sự phát triển chung của kinh tế - xã hội tỉnh nhà!”.

Nhằm hiện thực hóa cũng như hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đã có những cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cho các DN mới thành lập, DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. UBND tỉnh cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

dak-lak-ho-tro-cac-to-chuc-ca-nhan-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-thong-qua-nhieu-hinh-thuc-1712038021.jpg
Đắk Lắk hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua nhiều hình thức

Gần đây nhất, UBND Tỉnh đã ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV năm 2024 gần 1,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Mục đích là để nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo.

Là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk đồng thời cũng là địa bàn trọng yếu về kinh tế, chính trị và đặc biệt là hoạt động khởi nghiệp của cả nước. Với cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực được đầu tư và chuẩn bị đầy đủ, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ “bứt tốc” nhanh chóng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra./.

Kiến Giang