Đắk Nông:

Nguồn vốn chính sách huy động trong dân giúp nhiều người thoát nghèo

Tăng trưởng tín dụng ổn định, ưu tiên vốn chính sách cho các địa bàn có nhiều hộ nghèo kết hợp với kêu gọi huy động tiết kiệm từ người dân là các yếu tố giúp Đắk Nông thành công với định hướng của mình.
ky-ket-hop-dong-uy-thac-dau-tu-giua-quy-ho-tro-phat-trien-htx-tinh-va-chi-nhanh-ngan-hang-csxh-tinh-dak-nong-1709884860.jpg
Ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông.

Hơn 350 tỷ đồng là tổng số tiền huy động tiết kiệm được thống kê tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông tính đến hết tháng 2/2024. Trong đó, trên 160 tỷ đồng là tiền gửi từ các cá nhân, tổ chức. Phần còn lại đến từ các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tại các địa bàn.

Thông qua tuyên truyền, kêu gọi, vận động cán bộ, người dân tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH, địa phương xây dựng thành nguồn vốn cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Đắk Nông, đến hết tháng 10/2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã có dư nợ khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, trên 4 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Có trên 62.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải các chi phí học hành.

Trong nhiều năm qua, việc huy động vốn qua các tổ chức, cá nhân luôn được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh liên tục và thường xuyên. Thông tin về lãi suất huy động được công khai minh bạch, đầy đủ tại hơn 70 điểm giao dịch ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế trong quá trình vay cũng được tăng cường từ cấp cơ sở.

tren-4-trieu-luot-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac-da-tiep-can-voi-nguon-von-chinh-sach-cua-dak-nong-1709885026.jpg
Trên 4 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tiếp cận với nguồn vốn chính sách của Đắk Nông.

NHCSXH tỉnh Đắk Nông cho biết người dân gửi tiền được hưởng lãi suất như gửi tại các ngân hàng thương mại. “Điều phấn khởi nhất là biết được nguồn vốn của mình sẽ trở thành vốn vay giúp cho những gặp khó khăn làm ăn vượt khó thoát nghèo” – nhiều người dân chia sẻ khi gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Đắk Nông. Nguồn vốn này đã góp phần tạo thêm cơ hội đầu tư sản xuất - kinh doanh cho những người thực sự cần, thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế của địa phương.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 73.000 hộ vay vốn chính sách. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,13% dư nợ. Hoạt động cho vay, phối hợp cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể được nâng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn. Nhiều hạng mục cho vay có mức tăng trưởng cao như: cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn…

Theo dự báo kinh tế, xã hội năm 2024, Đắk Nông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh sẽ phấn đấu mức tăng trưởng tín dụng chính sách 12-14%. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông tỉnh đang tập trung giải ngân các nguồn vốn được giao, tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách./.

Hồng Giang