Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; Chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; Tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu.
chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-1720452223.jpg

Chủ tịch Quốc hộ Trần Thanh Mẫn phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20.

Trên đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 Khóa XVIII, về việc nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Qua các báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội trường, phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tỉnh đã khởi công, khánh thành, đưa vào hoạt động nhiều dự án mới, quy mô lớn, trong đó có nhiều dự án giao thông quan trọng; diện mạo đô thị, hạ tầng nông thôn tỉnh Thanh Hoá được thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại; một số cơ chế chính sách đặc thù đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn, xem xét kịp thời, đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là ngành công nghiệp không khói của tỉnh, vì vậy cần đặc biệt quan tâm, có nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng gắn với du lịch biển thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, tạo sự kết nối liên thông, đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản các hoá thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch; triển khai các giải pháp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả cao nhất.

Thanh Hóa là địa phương thực hiện tốt việc giải ngân, nên cần làm tốt hơn nữa để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường để người dân yên tâm sinh sống; xây dựng thành phố Thanh Hóa theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch đẹp” thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh Thanh Hóa cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng./.

Hà Khải