Thành bại của đời người gói gọn trong một chữ “ĐỘ”

Người khác nghĩ gì về bạn chẳng quan trọng bằng việc bạn sống thế nào cho chính bản thân mình. Chúng ta không thể khống chế được người khác, nhưng hoàn toàn có thể khống chế được bản thân mình.