Bắc Giang hỗ trợ phát triển trồng mới 19 ha cây ba kích tím 

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển vùng ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022 - 2026” năm 2024, giúp người nông dân chuyển đổi mô hình trồng rừng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ba kích phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, mang lại giá trị kinh tế cao.
ba-kich-tim-1710823272.jpg
Cây ba kích tím phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Sơn Động. Ảnh minh họa

Theo Đề án phát triển cây ba kích tím hàng hóa bảo đảm phù hợp với vùng sinh thái huyện Sơn Động, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiện, xã hội gắn với quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của địa phương. Đồng thời, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, kết hợp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây ba kích tím trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thông qua đề án, vận động, khích lệ ý chí, nghị lực vươn lên thoát đói nghèo, khát vọng làm giàu, ý chí dám nghĩ, dám làm của những người nông dân vùng cao mạnh dạn chuyển đổi từ trồng rừng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ba kích phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng trồng cây ba kích tập trung, mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo đó, năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang triển khai phát triển trồng mới 19 ha cây Ba kích tím tại các xã: Hữu Sản, Dương Hưu, Vân Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Long Sơn, Thanh Luận và thị trấn Tây Yên Tử của huyện Sơn Động.

Các hộ tham gia trồng cây Ba kích tím tại các xã được chọn sẽ được Hội Nông dân tỉnh thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, hỗ trợ một lần 70% chi phí mua giống, phân bón theo định mức kỹ thuật.

Thiết kế lớp tập huấn theo hình thức cầm tay chỉ việc theo từng giai đoạn sinh trưởng cây ba kích, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bẹnh hại cây ba kích tím.

cay-ba-kich-1710823272.png
Củ ba kích thường được tìm mua để làm thuốc hoặc ngâm rượu được cho là có tác dụng tốt sức khỏe. Ảnh minh họa

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Sơn Động lựa chọn vùng trồng, hỗ trợ các chủ thể tham gia mô hình theo các nội dung công việc và các hạng mục hỗ trợ của Đề án đã được phê duyệt. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về pháp triển vùng dược liệu, các chính sách có liện quan để pháp triển cây dược liệu hàng hóa tạo sự đồng thuận, thống nhất cao thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

Tiếp đó, lựa chọn các hộ tham gia thực hiện đề án; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ tham gia trồng, chăm sóc và chế biến để phát triển cây ba kích tím thành vùng sản xuất.

Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân huyện Sơn Động tuyên truyền về lợi ích của Đề án đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong vùng triển khai thực hiện đề án; rà soát, thống kê nhu cầu của các hộ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn, giám sát các chủ thể tham gia mô hình của Đề án triển khai trên địa bàn./.

Trần Quỳnh