AB Bank khai sai thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tổng cục Thuế mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank; UPCoM: ABB). Theo đó, tổng số tiền xử phạt, truy thu mà ngân hàng này phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 8.6 tỷ đồng.

ABBank đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng hóa đơn không hợp pháp làm giảm số thuế phải nộp.

Do vậy, Tổng Cục thuế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với AB Bank, mức phạt 20% trên số thuế truy thu, số tiền là gần 695 triệu đồng;

Bên cạnh đó, ABBank còn bị phạt 2 lần vì hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp làm giảm số tiền thuế phải nộp, mức phạt hơn 2.3 tỷ đồng.

ab-bank-1675419989.jpg
Xử phạt AB Bank do khai sai thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc AB Bank phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là 4.6 tỷ đồng. Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 3.8 tỷ đồng (năm 2018 là 415 triệu đồng, năm 2019 là 865 triệu đồng, năm 2020 là 1 tỷ đồng và năm 2021 là 1.5 tỷ đồng) và thuế giá trị gia tăng là 775 triệu đồng (năm 2018 là 115 triệu đồng, năm 2019 là 157 triệu đồng, năm 2020 là 178 triệu đồng, năm 2021 là 324 triệu đồng). Còn lại là thuế nhà thầu hơn 4 triệu đồng.

ABBank cũng phải nộp số tiền chậm nộp hơn 964 triệu đồng. Số tiền chậm nộp trên được tính đến hết ngày 9/1/2023. Ngân hàng có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp nêu trên kể từ sau ngày 9/1/2023 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế, truy thu và tiền phạt vào ngân sách.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với AB Bank là hơn 8.6 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, ABBank phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. “Nếu quá thời hạn nêu trên mà tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật” – văn bản cơ quan thuế nhấn mạnh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của AB Bank đạt 1.702 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và không hoàn thành kế hoạch năm (3.079 tỷ đồng).

nguồn thu chính của ngân hàng - thu nhập lãi thuần tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 3.735 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng lần lượt 62% và 300% so với năm 2021.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động dịch vụ giảm 53% và 34% so với năm trước. Mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 57 tỷ và 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đều lãi hơn 200 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ABBank tăng đến 46,3% so với đầu năm do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gần 63% trong kỳ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,34% lên 2,88%. Như vậy tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này tăng mạnh trong năm 2022 đến mức sắp vượt khỏi ngưỡng an toàn dưới 3%.

Văn Minh