Bình quân mỗi ngày phát hành trên 10 triệu hóa đơn điện tử

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7/2022, đã có trên 857 triệu hóa đơn điện tử được phát hành trong đó 252,7 triệu hóa đơn có mã; 203,2 triệu hóa đơn không mã gửi đầy đủ đến cơ quan thuế; 376,6 triệu hóa đơn không mã gửi theo bảng tổng hợp đến cơ quan thuế…

Từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử được áp dụng trên toàn quốc. Tổng cục Thuế cho biết, bình quân mỗi ngày có trên 10 triệu hóa đơn điện tử được phát hành, tăng trên 40% so với lượng hóa đơn bình quân 1 ngày của tháng 6/2022. Đến hết tháng 7/2022, đã có trên 857 triệu hóa đơn điện tử được phát hành.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thường trực 24/7 để theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế cũng đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử và cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đảm bảo thông suốt hệ thống, phục vụ tốt nhất yêu cầu kỹ thuật, hạ tầng đường truyền,… trong quá trình thực hiện.

hoadondientuueio-16033218074782064858642-1650459205078903833544-16506705227112124632262-1659924862.jpg
Ảnh minh họa

Đặc biệt trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tại (AI) vào công tác quản lý thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ triển khai Trung tâm dữ liệu hóa đơn điện tử và phương án triển khai áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, quản lý rủi ro từ cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế.

Về khai thuế điện tử, theo Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2022, tính đến ngày 15/7/2022 có 855.582 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,9%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022 là 11.710.730 hồ sơ.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử, tính đến ngày 15/7/2022, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 850.444 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,3%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 849.036 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18%.

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.199.345 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 420.988 tỷ đồng và 39.216.253 USD.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 1/1/2022 đến 20/7/2022, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.072 trên tổng số 6.134 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 11.243 hồ sơ trên tổng số 11.318 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 10.460 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 76.351 tỷ đồng.

Anh Vân (t/h)