Thương mại điện tử góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn

Cùng với sự tiến bộ và kỹ thuật tiên tiến, nhiều sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các địa phương đã được mang lên các sàn thương mại điện tử lớn để có thể tiếp cận rộng rãi hơn tới người tiêu dùng.
nong-san-qua-san-1694772597.png
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử giúp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn. Ảnh minh họa

Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản khu vực miền núi, việc tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Vụ Thị trường trong nước, Trung tâm Thông tin Công nghiệp thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo “Tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên sàn thương mại điện tử năm 2023”.

Theo Vụ Thị trường trong nước, thời gian qua, nhiều hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với những nền tảng thương mại điện tử lớn, đã hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hoá trên thương mại điện tử.

Nhờ vậy, nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã được đẩy mạnh tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử, mang đến làn sóng mới trong sản xuất kinh doanh và giảm sự phụ thuộc vào phương thức bán hàng truyền thống. Từ đó, các sản phẩm này đã tiêu thụ khá tốt ngay tại thị trường trong nước, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo,... Vụ Thị trường trong nước cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong giới thiệu, quảng bá, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng. Bởi qua đây sẽ giúp kết nối, đưa những sản phẩm của khu vực này tới tiếp cận với người tiêu dùng trong cả nước, tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các hình thức giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp để phát huy đầy đủ hiệu quả của các kênh thương mại điện tử nhằm kết nối hiệu quả các sản phẩm hàng hoá khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm vùng miền của các doanh nghiệp.

Đông Nghi