Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023

Xét đề nghị của Sở Công Thương về việc tổ chức Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023, mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 584/UBND-TH đồng ý với đề nghị của Sở Công Thương.

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 584/UBND-TH đồng ý về việc tổ chức Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023.

Theo đó, địa điểm tổ chức Hội chợ tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyễn (được miễn phí sử dụng mặt bằng). Quy mô Hội chợ triển lãm là 150 - 250 gian hàng.

Thời gian từ ngày 19/5 đến hết ngày 23/5 (sử dụng mặt bằng để thi công lắp đặt, tháo dỡ từ ngày 14/5 đến hết ngày 26/5).

thai-nguyen-1677146603.jpg
Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 sẽ diễn ra vào tháng 5. (Ảnh: KTMT)

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Công Thương căn cứ các quy định hiện hành xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ triển lãm gửi Sở Tài chính thẩm định.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ triển lãm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về kinh phí thực hiện, nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương và các nguồn kinh phí khác theo quy định hiện hành.

Ánh Dương (t/h)