Quảng Trị triển khai các hoạt động phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023

Ngày 05/4, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để triển khai các nội dung hoạt động của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, năm 2022, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, các ngành liên quan đã phối hợp kịp thời, các chủ rừng đã tích cực thực hiện, đặc biệt là sự chủ động của nhân dân trong phong trào bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội, phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ vùng cát ven biển, môi sinh môi trường được cải thiện, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

ong-ha-sy-dong-phat-bieu-tai-buoi-hop-1680703422.jpg
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi họp

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất cho 14/14 đơn vị với tổng diện tích 17.909,97 ha/18.013,36 ha. Trong công tác bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm các cấp đã phát hiện và lập biên bản 121 vụ vi phạm, xử lý hành chính 92 vụ, khởi tố 15 vụ án hình sự, phạt tiền hơn 600 triệu đồng, tịch thu hơn 79 m3 gỗ quy tròn các loại và nhiều loại lâm sản khác.

Hầu hết, các chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Diện tích rừng trồng tập trung 10.100 ha (đạt 144% kế hoạch), cây phân tán 2,8 triệu cây, sản xuất cây giống lâm nghiệp hơn 25.000.000 cây; tổng sản lượng khai thác rừng trồng ước 1.1 triệu m3 (đạt 122 % kế hoạch), ước giá trị khai thác đạt trên 1300 tỷ đồng. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt gần 50 %.

Ban chi đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Trị (Ban chỉ đạo 809) xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 gồm: Tổ chức rà soát, điều chỉnh tích hợp quy hoạch ba loại rừng và quy hoạch chung của tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các tồn tại phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ độ nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; Tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Đẩy mạnh phát triển rừng theo quy hoạch, duy trì độ che phủ rừng từ 49,7 – 49,8%; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt 7.500 ha…

Phát biểu kết luận buổi buổi họp, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 809, các sở ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật một cách có hiệu quả. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô năm 2023; Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bên vững giai đoạn 2021-2025; Ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCC rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, xã phân công, phân nhiệm rõ ràng cụ thể với từng thành viên của Ban chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở. Xây dụng phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hậu cần để tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Đồng thời, ông Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, đôn đốc lực lượng kiểm lâm tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng trên địa bàn, tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc gỗ, lâm sản hợp pháp.

Sở NN-PTNT tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây lâm nghiệp, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có điều kiện sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo chất lượng cung ứng kịp thời, đầy đủ trên địa bản tỉnh Quảng Trị.../.

Đoàn Thuận