Quân đội tập huấn kỹ thuật trồng bơ theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân

Trong 2 ngày 19 và 20/4, Binh đoàn 16 đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Kỹ thuật trồng, thâm canh bơ theo tiêu chuẩn VietGAP" cho nông dân 2 xã Quảng Trực và Đắk Ngo (thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Tham gia lớp tập huấn cả 2 xã Quảng Trực và Đắk Ngo có gần 150 người tham gia. Đây là các hộ dân, người lao động trong vùng dự án, cán bộ chỉ huy của các cơ quan và đội sản xuất ở Nông trường.

cac-ho-dan-va-nguoi-lao-dong-tham-gia-buoi-tap-huan-chuyen-de-ky-thuat-trong-tham-canh-cay-bo-theo-tieu-chuan-vietgap1713635763.jpg
Các hộ dân và người lao động tham gia buổi tập huấn chuyên đề “Kỹ thuật trồng, thâm canh bơ theo tiêu chuẩn VietGAP".

Tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật Binh đoàn 16 và Trung tâm Khuyến nông huyện Tuy Đức hướng dẫn cho các hộ dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thực hành cách ghép cây bơ. Kế đến là các phương pháp, cách thức quản lý, bảo vệ thực vật cũng như giải pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất vườn cây. Ngoài ra, các hộ dân còn được học tập cách thu hoạch và chế biến bơ theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 726 cũng đã kết hợp lồng ghép vào lớp tập huấn này một số nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương và đơn vị… để xây dựng ý thức chấp hành nghiêm chỉnh cho người dân.

cac-hoc-vien-lop-tap-huan-tham-quan-vuon-bo-dat-hieu-qua-cao-cua-nong-truong-720-giao-khoan-cho-ho-dan-1713635728.jpg
Các học viên lớp tập huấn tham quan vườn bơ đạt hiệu quả cao của Nông trường 720 giao khoán cho hộ dân.

Lớp tập huấn kỹ thuật lần này là cơ hội để các hộ dân và cán bộ kỹ thuật cùng nhau chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình chăm sóc, tiêu thụ. Đồng thời cùng ra các giải pháp giúp tăng năng suất, sản lượng và nâng cao chất lượng vườn bơ trong những niên vụ sắp tới.

Lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức lần này nhằm giúp các hộ nhận khoán, người lao động và đặc biệt là đồng bào dân tộc tại chỗ trong vùng dự án nắm được quy trình kỹ thuật cũng như tổ chức thâm canh vườn bơ theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là hoạt giúp tăng cường năng suất và sản lượng vườn bơ hiện có ở địa phương.

thuong-ta-nguyen-duc-van-chu-nhiem-du-an-khuyen-nong-binh-doan-16-phat-bieu-tai-lop-tap-huan-1713635896.jpg
Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Chủ nhiệm dự án khuyến nông Binh đoàn 16 phát biểu tại lớp tập huấn.

Thượng tá Nguyễn Đức Văn, Chủ nhiệm dự án khuyến nông Binh đoàn 16 cho biết: “Đơn vị thường xuyên tổ chức Hoạt động tập huấn kỹ thuật cho người dân trên địa bàn huyện Tuy Đức. Qua đó, giúp các hộ dân có nguồn thu nhập tốt hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững”./.

Kiến Giang