Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp tại Đắk Lắk

Sáng ngày 28/3, Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức với nhiều chuyên đề và thảo luận quan trọng.

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị khác cùng tổ chức. Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk cùng các lãnh đạo Sở, ngành và 50 đại biểu là đại diện các HTX nông nghiệp, các doanh nghiệp, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh.

ts-vuong-huu-nhi-chu-tich-lien-hiep-cac-hoi-khkt-phat-bieu-khai-mac-1711629439.jpg
TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT phát biểu khai mạc.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận tập trung vào các chủ đề đã được đưa ra trình bày với các đại biểu. Trong đó có một số đề tài quan trọng như: Tình hình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Ứng dụng Khoa học Công nghệ vào phát triển sản xuất của hợp tác xã; Giải pháp thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP; Xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương; Giải pháp nâng cao năng lực HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, …

ts-vu-ngoc-tuyen-vien-truong-vien-kinh-te-quan-ly-tay-nguyen-trinh-bay-tham-luan-1711629266.jpg
TS. Vũ Ngọc Tuyên – Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý Tây Nguyên trình bày tham luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung đánh giá, thảo luận về hiện trạng, tiềm năng phát triển cũng như những thuận lợi, khó khăn của HTX nông nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk. Mục đích là nêu ra các bài học kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp nhằm đưa HTX nông nghiệp phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng thời, lắng nghe ý kiến và đề xuất của đại diện các HTX về nguồn lực hỗ trợ cho phát triển mô hình HTX Nông nghiệp gắn với tiềm năng lợi thế của tỉnh.

toan-canh-cac-dai-bieu-dang-thao-luan-tai-hoi-thao-1711629066.jpg
Toàn cảnh các đại biểu đang thảo luận tại hội thảo

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tiến sĩ Vương Hữu Nhi cho biết, tính đến đầu năm 2024, toàn tỉnh có 798 HTX và 5 Liên hiệp HTX. Trong đó, có 550 HTX nông nghiệp (chiếm hơn 68,9% số HTX toàn tỉnh); 248 HTX phi nông nghiệp (chiếm 31,1% tổng số HTX toàn tỉnh). Các HTX thu hút khoảng 69.700 thành viên tham gia và có 22.700 người là tổng số lao động thường xuyên trong HTX. Về cơ bản, các HTX đang hoạt động đều tổ chức bộ máy và quản lý, điều hành theo Luật Hợp tác xã 2012.

Đánh giá tình hình hoạt động, bên cạnh những thành tựu đạt được thì các HTX nông nghiệp chưa phát huy tốt vai trò tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp về các mặt: sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ. Nguyên nhân chính là do đa phần là các HTX nông nghiệp còn ở quy mô nhỏ. Về mặt tổ chức và con người thì trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là năng lực của người đứng đầu còn hạn chế. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp còn bất cập, hạn chế và phân tán trong việc triển khai.

ths-le-van-dan-pho-chu-tich-lien-minh-htx-tinh-dak-lak-de-xuat-giai-phap-1711629367.jpg
ThS. Lê Văn Dần – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk đề xuất giải pháp

Hiện nay ở Việt Nam, các HTX nông nghiệp đang từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong việc phát triển chuỗi giá trị liên kết giữa 3 khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy hình thành các tổ hợp vừa và nhỏ tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Tháng 07/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Theo đó, HTX nông nghiệp được đầu tư để phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững.

cac-htx-nong-nghiep-tinh-dak-lak-gioi-thieu-san-pham-tai-hoi-thao-1711629308.jpg
Các HTX nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giới thiệu sản phẩm tại hội thảo.

Đến năm 2025, mục tiêu của HTX nông nghiệp là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của theo định hướng phát triển bền vững, có ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia. Từ đó, đưa HTX nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn./.

Hồng Giang