Lạng Sơn: Tổng kết công tác chuyển đổi số trên năm 2022

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác CĐS trên địa bàn tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

ls-1673916434.jpg
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Năm 2022, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc CĐS của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Toàn tỉnh hiện có 1.680 Tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên, là cánh tay nối dài của BCĐ chuyển đổi số các cấp, đóng vai trò then chốt đưa công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân.

Cả 5 trụ cột về CĐS đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục, y tế, cửa khẩu số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4… Qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần tích cực nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PAR INDEX của tỉnh, kết quả xếp hạng chỉ số CĐS - DTI năm 2021 của tỉnh tăng 11 bậc so với năm 2020, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Đến nay, công tác CĐS đã hoàn thành 18/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với những thành tích đạt được, năm 2022 tỉnh Lạng Sơn vinh dự được nhận giải thưởng Viet Solutions 2022 cho Bài toán CĐS xuất sắc cho địa phương với Nền tảng cửa khẩu số; là 01 trong 07 cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng Cơ quan nhà nước CĐS xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác CĐS trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 247/KH-UBND, ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 với 34 mục tiêu cụ thể, 11 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, BCĐ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo lãnh đạo, tham mưu các giải pháp, biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Nghị quyết số 49; đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần mềm chuyên ngành, tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xóa trắng sóng, lõm sóng tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của tỉnh, phối hợp các cơ quan rà soát TTHC, bảo đảm các điều kiện cung cấp dịch công trực tuyến toàn trình đối các dịch vụ công đủ điều kiện.

Đối với các thành viên BCĐ cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua CĐS, lựa chọn phần việc CĐS mang tính chất đột phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo; quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CĐS; cùng đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác CĐS trên địa bàn tỉnh./.

Thùy Linh