Lạng Sơn thành lập Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 tại Hữu Lũng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định số 854/QĐ-UBND, ngày 02/6/2023, về việc thành lập Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 tại huyện Hữu Lũng.

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 có tổng diện tích đất đầu tư xây dựng 73,76 ha, tại xã Cai Kinh và xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

download-1686189347.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 sẽ có các ngành nghề hoạt động chủ yếu gồm: Sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, sản xuất trang phục, sản xuất từ da và các sản phẩm liên quan, dệt, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị). Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện, sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu, sản xuất phương tiện vận tải khác, sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất gường, tủ, bàn, ghế, sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu, sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic, công nghiệp chế biến, chế tạo khác, sản xuất giấy và các sản phẩm khác từ giấy, sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất giày dép, sản xuất trang phục, sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự (không có thuộc da)...

Ánh Dương (t/h)