Lâm Đồng: Hủy bỏ nhiều quy định về phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức chấm dứt hiệu lực các văn bản "gây khó" trong việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn đã ban hành trước đó.

Theo cổng thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản số 4464/UBND-ĐC1 về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản trước đó liên quan đến tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Cụ thể, các văn bản bị chấm dứt hiệu lực toàn bộ gồm, văn bản số 491l/UBND-ĐC ngày 05/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh; văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố, kể từ ngày ký văn bàn này.

lam-dong-1685529955.jpg
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng: Xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành).

Đồng thời, tỉnh cũng bãi bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan); bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan); một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Trước đó, vào tháng 11/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản quy định về điều kiện tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn, trong đó có quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn. Tiếp đó, tháng 01/2022 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các văn bản tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến tách thửa đất nông nghiệp.

Đến tháng 7/2022, UBND tỉnh có văn bản mới quy định về việc tách, hợp thửa đất nhưng hầu như cá nhân vẫn không thể tách thửa đất nông nghiệp; trừ trường hợp phải lập hợp tác xã, công ty và thửa đất muốn tách phải lập dự án, lập quy hoạch để trình các cấp phê duyệt.

Tháng 3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản điều chỉnh cho phép tách thửa đất nông nghiệp trở lại. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn nhưng kèm theo nhiều điều kiện người dân khó thực hiện, chứng minh như "tách thửa đất nhỏ lẻ" và "không kinh doanh bất động sản".

Được biết, hàng loạt văn bản với các quy định liên tục thay đổi đã gây không ít khó khăn cho người dân có nhu cầu tách thửa đất nông nghiệp, thậm chí có cá nhân muốn tách thửa cũng không được do không đáp ứng đủ các điều kiện theo văn bản.

Trước tình trạng trên, cuối tháng 4/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị UBND Lâm Đồng tự kiểm tra, xử lý các công văn và quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất mà tỉnh đã ban hành từ năm 2021 đến nay.

Ánh Dương (t/h)