Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II:

VICSAFA: Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả

Ngày 24/9, Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam (VICSAFA) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”.

z4622271749755-664bc6418cae4048d82121b58df82c83-1693386645.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I được tổ chức ngày 15/04/2016 tại Hà Nội đã bầu ra Ban Chấp hành của Hiệp hội gồm 22 thành viên, 9 ủy viên Ban thường vụ và 5 ủy viên Ban kiểm tra.

Tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, VICSAFA sẽ tiến hành tổng kết những kết quả đã đạt được và những vướng mắc, khó khăn của Hiệp hội cần được khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Hướng tới sự kiện trọng đại này này, Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VICSAFA để có cái nhìn toàn cảnh về định hướng phát triển của Hiệp hội trong tương lai.

Phóng viên: Nhìn lại một nhiệm kỳ vừa qua ông thấy có gì nổi bật trong hoạt động củaVICSAFA, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam (VICSAFA) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 603/QĐ-BNV ngày 06/04/2016 của Bộ Nội vụ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I được tổ chức ngày 15/04/2016 tại Hà Nội đã bầu ra Ban Chấp hành của Hiệp hội gồm 22 thành viên, 9 ủy viên Ban thường vụ và 5 ủy viên Ban kiểm tra, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ thứ nhất 2016 - 2021 theo tôn chỉ mục đích quy định tại Điều lệ.

Trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo đúng Điều lệ và quy định của Chính phủ, kiện toàn nhân sự và đi vào hoạt động thường xuyên Văn phòng Hiệp hội, Ban Kinh tế, Ban Đối ngoại, Ban Kiểm tra; đã thành lập được 4 viện nghiên cứu, một trung tâm và 2 văn phòng đại diện, một cơ quan đại diện tại Sài Gòn. Hiệp hội đã tập hợp được nhiều hội viên cá nhân và doanh nghiệp, hợp tác xã, trại chăn nuôi, hộ kinh doanh,... liên kết với các đơn vị bạn như Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam.

Công tác kiện toàn bộ máy của Hiệp hội cơ bản hoàn thành theo phương hướng Đại hội nhiệm kỳ I đã đề ra. Hiệp hội đã đạt được những bước phát triển nhất định về quy mô và tổ chức, học hỏi và tham gia các lĩnh vực đầu tư xây dựng dịch vụ nông lâm nghiệp, đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ với các hội viên của Hiệp hội trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Hiệp hội.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Hiệp hội đã phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Tây Hồ thực hiện thủ tục thành lập Chi bộ của Hiệp hội. Hiện tại Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ thuộc Đáng ủy khối doanh nghiệp Quận Tây Hồ.

z4622334748060-e0f0dd4df6163fa70de07e9ca99afd7c-1693387539.jpg
Trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo đúng Điều lệ và quy định của Chính phủ.

Tháng 8/2021, Hiệp hội được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thành lập Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh. Trong hai năm hoạt động, Hiệp hội đã tăng cường xây dựng bộ máy lãnh đạo Tạp chí theo quy định của Đảng và Nhà nước để Tạp chí nỗ lực vươn lên trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, khẳng định vai trò và vị thế cơ quan truyền thông của Hiệp hội.

Để xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội đã chú trọng ban hành các văn bản quy định chức năng, quyền hạn và trách nhiệm các vị trí lãnh đạo làm cơ sở cho các hoạt động của Hiệp hội dần đi vào nề nếp, đặc biệt Ban Chấp hành đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình mới. Quy chế đã ngăn ngừa và hạn chế được khá nhiều phát sinh nhạy cảm và mâu thuẫn trong hoạt động của Hiệp hội.

Phóng viên: Thưa ông, để tập hợp hội viên, thực hiện chức năng tư vấn hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, giải pháp nào được Hiệp hội chú trọng thực hiện?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Kết hợp công tác tuyên truyền về hoạt động của Hiệp hội và phát triển hội viên đã được Ban lãnh đạo Hiệp hội chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Từ những năm mới thành lập chưa có cơ quan ngôn luận, Hiệp hội đã xin xuất bản các đặc san, đã tổ chức xây dựng trang website của Hiệp hội, cập nhật thông tin của các đơn vị gắn kết với các hoạt động của Hiệp hội lên trang https://hiephoinonglam.org.vn.

z4622296879120-6eb4462ccf38cfdd281fa0fd07558aa8-1693387638.jpg
Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Từ tháng 8/2021, Hiệp hội đã thành lập Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh (https://doanhnghiepkinhtexanh.vn) - Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội. Sự ra đời của Tạp chí là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ của tập thể Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động của Tạp chí đã góp phần tuyên truyền gắn kết các hoạt động của Hiệp hội và hội viên, thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng, dịch vụ nông, lâm nghiệp, và các mô hình kinh tế xanh đến với hội viên và bạn đọc quan tâm trong cả nước.

Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh ra đời đã tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả vào công tác sản xuất kinh doanh của hội viên, công tác tuyên truyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như công tác phát triển hội viên trong thời gian tới.

Phóng viên: Phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, Ban lãnh đạo Hiệp hội có kế hoạch chiêu tài đãi sỹ, mời những hội viên có cùng trí hướng, có trình độ chuyên môn sâu lý luận cao, những doanh nghiệp thành đạt tham gia vào vị trí lãnh đạo phù hợp của Hiệp hội để cùng xây dựng và phát triển Hiệp hội lên tầm cao mới.

z4622334745376-cda9c406c3cb0718e943ec55c188f7f4-1693387745.jpg
Kết hợp công tác tuyên truyền về hoạt động của Hiệp hội và phát triển hội viên đã được Ban lãnh đạo Hiệp hội chú trọng thực hiện.

Hiệp hội thực hiện chủ trương đồng hành cùng hội viên trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực mọi khả năng sẵn có về sức người, sức của và trí tuệ để tạo ra những sản phẩm hàng hóa năng suất, chất lượng có giá trị. Không ngừng nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập cho Hiệp hội và hội viên.

Trước mắt Hiệp hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Viện nghiên cứu, các Trường đại học tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về lĩnh vực kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân trong đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ông!

Sỹ Hào (Thực hiện)