Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Việt Nam vượt khó hoàn thành mục tiêu năm 2022

Sáng ngày 28/12/2022, Hiệp hội Đầu tư Xây dựng – Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành để tổng kết hoạt động năm 2022 và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2023.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh khu vực phía Bắc, đã ảnh hưởng mạnh đến các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động hiệp hội nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự Lãnh đạo và chỉ đạo của Ban chấp hành, Hiệp hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

270a9f9b40599807c148-1672215571.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành .

Cụ thể, trong năm 2022, Hiệp hội đã kết nạp thêm được 8 hội viên, trong đó có 2 hội viên là tổ chức doanh nghiệp và 6 hội viên cá nhân. Tổ chức ra mắt thành công cơ quan Đại diện miền Nam. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, thành viên Hiệp hội được Ban lãnh đạo Hiệp hội luôn quan tâm tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội như: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Tham gia các hội nghị, hội thảo của Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; Ký biên bản hợp tác với Công ty CP Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu phân phối Sun Hee DC Group;… Song song với đó, trong năm 2022, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

2acf0bb4d5760d285467-1672215571.jpg
Các đại biểu tham gia Hội nghị Ban chấp hành.

Về phương hướng và hoạt động năm 2023, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Sơn cho biết: Hiệp hội tiếp tục đề cao và thực hiện tốt tinh thần Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm, phấn đấu xứng đáng là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp, doanh nhân lĩnh vực Đầu tư xây dựng, dịch vụ nông lâm nghiệp thực sự vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đẩy mạnh đổi mới phương thức làm việc, xây dựng các cơ chế mới để gắn kết, kết nối hiệu quả giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Hiệp hội với hội viên, với doanh nghiệp và tổ chức cá nhân. Phát huy sức mạnh tập thể, tiềm năng, thế mạnh của từng thành viên/ hội viên, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

1a399dab7167a939f076-1672215569.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Sơn.

Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái. Đồng thời, khuyến khích các hội viên doanh nghiệp, cá nhân có các dự án mời gọi các hội viên trong Hiệp hội cùng tham gia đầu tư, hợp tác cùng phát triển và chia sẻ rủi ro và lợi ích kinh tế.

Đông Nghi