Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội.
vneid-ha-noi-thi-diem-cap-ly-lich-tu-phap-qua-app-vneid-1711982277.jpg
Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

Theo đó, người dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đăng ký trên VNeID.

Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, công dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

UBND Thành phố yêu cầu việc thực hiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Được biết, trước đó UBND Thành phố đã có Công văn số 3333/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý.

UBND Thành phố cũng yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định; đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trước đó, khoảng tháng 4/2023, rất đông người dân phải xếp hàng tại Sở Tư pháp Hà Nội để lấy số làm Phiếu Lý lịch tư pháp. Trong đó, nhiều người đã phải mất 3-4 ngày mới lấy được số thứ tự, gây bức xúc dư luận.

Kim Ngọc