Doanh thu mảng bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh, Viglacera báo lãi sau thuế 434 tỷ đồng

Quý III/2023, Viglacera ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 434 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022 song lại giảm gần 31% so với quý liền trước.
vgc2-2499-1698364048.jpeg
Lợi nhuận quý III/2023 của Viglacera tăng mạnh nhờ doanh thu mảng cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp quý III/2023 tăng mạnh so với quý III năm ngoái.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn gần như đi ngang so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp của công ty tăng hơn 30% lên 1.069 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp từ mức 25,5% của quý II năm trước lên mức 30,8% trong quý này.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống 19,5 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng 35% lên 98,7 tỷ đồng, thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm lần lượt 15,2% và 23,5% về còn 215 tỷ đồng và 186 tỷ đồng.

Kỳ này công ty không còn ghi nhận khoản lãi hơn 34 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết như kỳ trước, thay vào đó, còn ghi nhận lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Viglacera báo lãi sau thuế quý III/2023 434 tỷ đồng, tăng gần 64% so với quý III/2022, nhưng giảm gần 31% so với quý II/2023.

vgc-9505-1698364048.png

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh, Viglacera cho biết do doanh thu mảng cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp quý III/2023 tăng mạnh so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.174 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 1.589 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.211 tỷ đồng, giảm lần lượt 41,1% và 22,4% so với cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 15.750 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 48%, xuống 1.210 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Viglacera đã thực hiện được 64,6% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

co-cau-doanh-thu-vgc-7102-1698364048.png
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023 của Viglacera.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp vẫn là mảng kinh doanh chủ chốt đóng góp chính vào tổng doanh thu của Viglacera. Theo đó, doanh thu bất động sản khu công nghiệp của công ty trong 9 tháng đạt 3.852 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn lại các mảng kinh doanh khác hầu hết đều sụt giảm so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu các sản phẩm gạch ốp lát giảm nhẹ xuống 2.512 tỷ đồng; doanh thu các sản phẩm kính, gương sụt giảm 33,3%, xuống 1.506 tỷ đồng; doanh thu các sản phẩm gạch, ngói cũng giảm 24,8%, xuống 933 tỷ đồng, và doanh thu các sản phẩm sứ, sen vòi giảm 17,6%, xuống 658 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Viglacera đang ở mức 23.605 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó, 9.358 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và 14.247 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Đến cuối quý II/2023, công ty đang có 4.933 tỷ đồng tồn kho, tăng gần 12,7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm 21% so với đầu năm, còn 1.593 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III/2023 của Viglacera đã giảm nhẹ so với đầu năm, xuống 13.565 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính tăng 25,5% so với đầu năm, lên 4.538 tỷ đồng, bao gồm 2.724 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tăng 39% so với đầu năm và 1.814 tỷ đồng nợ vay dài hạn, tăng 9,5% so với mức 1.657 tỷ đồng hồi đầu năm.

Hoàng Hà