Đắk Nông: Yêu cầu dừng cung cấp con giống cho các trang trại vi phạm bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Đắk Nông vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đôn đốc, ban hành văn bản gửi các tập đoàn, công ty có liên quan không tiến hành hợp đồng cung cấp con giống cho các trang trại vi phạm bảo vệ môi trường đã bị xử phạt.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành văn bản 7657/UBND-NNTNMT về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Đắk Song.

Theo văn bản, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đôn đốc, ban hành văn bản gửi các tập đoàn, công ty có liên quan không tiến hành hợp đồng cung cấp con giống cho các trang trại vi phạm bảo vệ môi trường đã bị xử phạt. Thời gian dừng cho đến khi các cơ quan kiểm tra, xác nhận các trang trại đầu tư xây dựng, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

heo-1702624730.jpg
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn.

Sở tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ sau khi kết thúc đợt kiểm tra và theo dõi, giám sát việc khắc phục vi phạm của các trang trại chăn nuôi heo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh xử lý các trang trại nuôi heo đã đi vào hoạt động mà chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Đắk Song chấn chỉnh việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại nuôi heo theo thẩm quyền quản lý, chịu trách nhiệm quản lý công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian gần đây, thông qua tiến hành kiểm tra các trang trại nuôi heo trên địa bàn huyện Đắk Song, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong công tác môi trường của 14 trang trại nuôi heo trên địa bàn huyện Đắk Song. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 14 hộ gia đình chăn nuôi heo vì các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường 1,98 tỷ đồng.
Ánh Dương (t/h)