Lạm phát của Đức dự kiến tăng lên 3% vào năm 2021

28/10/2021 07:04:31

Chính phủ Đức dự kiến lạm phát của nước này sẽ tăng lên 3% vào năm 2021, trước khi giảm dần trong những năm tiếp theo.