LHQ khuyến cáo về tình trạng biến đổi khí hậu

28/10/2021 17:56:16

Một báo cáo mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), công bố ngày 27/10, cho biết cháy rừng và nạn chặt phá rừng khiến một số khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới đang thải ra lượng khí CO2 nhiều hơn mức hấp thu, theo đó, góp phần gây ra tình trạng biến đổi khí hậu.