Vì sao EVN được giao tính toán xây dựng khung giá phát điện tái tạo?

Theo Luật Điện lực, khung giá phát điện tái tạo do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng và cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phê duyệt theo sự phân công của Chính phủ.
dien-mat-troi-1694508142.jpg
Bộ Công Thương thông tin lý do giao cho EVN tham gia tính toán xây dựng khung giá phát điện tái tạo. Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Công Thương đã thông báo lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió. Dự thảo quy định, khung giá được ban hành hàng năm làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo giá điện không vượt quá khung giá do Bộ Công Thương ban hành.

Trước ngày 1/11 hàng năm, EVN có trách nhiệm tính toán hoặc thuê tư vấn tính toán khung giá. Bộ Công Thương phê duyệt khung giá hàng năm trên cơ sở thẩm định của Cục Điều tiết điện lực và ý kiến của Hội đồng tư vấn do Bộ Công Thương thành lập trong trường hợp cần thiết.

Lý giải tại sao giao cho EVN tính toán khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, theo luật Điện lực, khung giá phát điện… do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng. Cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình bộ trưởng Bộ Công thương, bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt theo sự phân công của Chính phủ… Nghị định 137/2013 cũng quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Điện lực quy định: "Bộ Công thương có trách nhiệm quy định phương pháp, trình tự lập và thẩm định khung giá phát điện".

Dự thảo thông tư cũng quy định trách nhiệm của EVN về việc tính toán hoặc thuê tư vấn tính toán cũng như quy định trường hợp cần thiết lấy ý kiến kết quả tính toán khung giá thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công thương thành lập, làm cơ sở để Bộ Công thương xem xét, phê duyệt khung giá phát điện.

Ngoài ra, theo Cục Điều tiết điện lực, khung giá phát điện quy định tại dự thảo thông tư được áp dụng cho các dự án điện mặt trời, điện gió chưa ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN. Đối với các dự án điện mặt trời, điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN theo giá FIT tiếp tục thực hiện theo các quy định tại hợp đồng đã ký; các dự án chuyển tiếp được quy định cụ thể tại Thông tư số 15/2022 quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp và Quyết định số 21 của Bộ Công thương.

Đông Nghi